Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna KPP w Makowie Mazowieckim

 

1. KIEROWNICTWO

 

            KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

            I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

 

2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE KRYMINALNEJ

 

             WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY
 • ZESPÓŁ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY
 • ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ i KORUPCJĄ
 • ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWA

 

3. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE PREWENCYJNEJ

 

            1. WYDZIAŁ PREWENCJI

 • ZESPÓŁ  DYŻURNYCH
 • ZESPÓŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY
 • ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH
 • ZESPÓŁ WYKROCZEŃ
 • ASYSTENT WYDZIAŁU
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW  PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

            2. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

        

4. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁANIA

     W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM, LOGISTYCZNYM I TECHNICZNYM

 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW  PRASOWO - INFORMACYJNYCH
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PREZYDIALNYCH
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 • ZESPÓŁ DO SPRAW KARD I SZKOLENIA      
 • ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 • ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

5. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYKONUJĄCE ZADANIA SŁUŻBY KRYMINALNEJ I PREWENCYJNEJ

 •  POSTERUNEK POLICJI W KRASNOSIELCU
 •  POSTERUNEK POLICJI W RÓŻANIE

Pliki do pobrania

 • 26.05.2017 09:50
  (docx 49.03 KB)

Metryczka

Data publikacji 01.04.2009
Data modyfikacji 15.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Winnik
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Winnik Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Monika Winnik
do góry