Oświadczenia majatkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majatkowe

 

     W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majatkowych osób pełniących fuknjce organów Policji, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

       Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania  oświadczeń o stanie majatkowym osób pełniących funkcje organów Policji ( Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji  publikują informacje zawarte w  oświadczeniach o ich stanie majatkowym w Biuletynie  Informacji Publicznej  w  terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 27.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Winnik
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Winnik Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Monika Winnik
do góry